Praktikus tudnivalók

 • A találkozásokra hetente, esetleg kéthetente kerül sor.
 • Egy alkalom 50 perces.
 • Személyesen és online egyaránt tudunk találkozni.
 • Az első alkalmat az ismerkedésnek szánjuk, meghallgatom, hogy miért van szüksége segítségre és szívesen mesélek arról, ahogyan dolgozom.
 • Tapasztalatom alapján 3-4 alkalom után kirajzolódik a hozott probléma és körvonalazódnak a megoldás felé vezető lehetséges utak. Ezután el tudjuk dönteni, hogy elkezdjük-e a közös munkát, elköteleződünk-e a folyamatra.
 • A tanácsadás hosszát nem tudom előre megjósolni, de az ülések során rendszeresen megállunk és megvizsgáljuk, hogy hol tartunk, elégedettek vagyunk-e a haladással.
 • Amennyiben a hozott probléma nem szakmai kompetenciám és nem tudom elvállalni, szívesen segítek megfelelő szakembert találni.
 • A foglalkozásokon elhangzott információkat a szakmai etikai normáknak és elvárásoknak, valamint az érvényben lévő GDPR szabályozásoknak megfelelően teljesen bizalmasan kezelem. A titoktartási kötelezettség alól a bírói végzés, illetve az életveszélyes és a testi épséget veszélyeztető állapotokról szerzett információk kivételt jelenthetnek (ld. Szakmai Etikai Kódex).
 • A munkám szakmai minőségének megőrzéséért szupervízori segítséget veszek igénybe.
 • Diagnosztikai, egészségügyi tevékenységet nem folytatok.

Online tanácsadás sajátosságai:

 • Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudunk személyesen találkozni, találkozhatunk online. Az online segítségnyújtás egyformán hatékony, bár kétségtelen, hogy valamennyit veszítünk a személyes találkozás ingergazdagságából és sokrétűségéből.
 • Az online alkalmak nem térnek el a személyes alkalmaktól sem menetben, sem tartalomban, módszertani jellegzetességekben, a folyamat hossza és mélysége független az online formától.  
 • Az alkalmak videóhívásban, kép és hang közvetítésre alkalmas csatornán történnek, emiatt szüksége lesz laptopra vagy webkamerára és stabil internetkapcsolatra.
 • Az online tanácsadásnál közösen gondoskodunk a terápiás tér biztonságáról és az ülés zavartalanságáról. Lehetőleg olyan nyugodt helyszínről kapcsolódjon be, ahová az ülés alatt más nem lép be és ahonnan szabadon beszélhet.
 • Válasszon olyan kényelmes ülőhelyet, amelyben ideálisan leér a lába és meg tudja támasztani a hátát. Készítsen be magának vizet vagy teát, zsebkendőt.
 • Minél kevesebb körülöttünk a zavaró tényező, annál eredményesebben tudunk dolgozni. Emiatt lehetőleg ülőhelyzetben és zárt térből jelentkezzen be.
 • Bizonyos normák ugyanúgy jelen vannak az online térben, mint a személyes találkozás során: úgy jelenjen meg az online konzultáción, mint ahogyan azt személyesen is tenné.
 • Nem minden esetben alkalmazható az online forma, vannak helyzetek, amikor a személyes kapcsolódás nélkülözhetetlen (pl. súlyos krízishelyzetek).
 • Esetenként a személyes és az online tanácsadás kombinálható.